IMPRESSUM                                 Autor: Manfred Walter

1. Obsah
Autor nepřebírá záruku za aktualitu nebo úplnost informace, které zde jsou k dispozici.

Všechny nabídky jsou nenavazující. Autor si vyhrazuje právo kdykoli měnit ceny nebo celou nabídku.

2. Odkazy

Autor nepřebírá odpovědnost za obsah přímých a nepřímých odkazů.
3. Autorské právo
Obsah stránek toho serveru je chráněn autorským zákonem. Kopírování a další šíření fotografií a informací bez dalšího souhlasu je nezákonné. Kopírování a šíření jiného obsahu v jakékoli podobě, bez písemného souhlasu autorů je též nezákonné.
4.
Ochrana dat
Použití kontaktních dat, které jsou publikovány na této stránce v impressum nebo podobně, je zakázano.

Přesné impressum najdete v německé a anglické verzi stránce.